Photocopy

Photocopy

DANH MỤCHÃNG

GIÁ BÁN

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4000.
Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4000. Giá sản phẩm : 22,000,000 ₫

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4000.

- Copy 40 bản/phút + Nạp và Đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
- Điều kiển bằng màn hình cảm ứng màu.
- Chức năng In mạng + Scan màu qua mạng.

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 6001
Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 6001 Giá sản phẩm : 48,500,000 ₫

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 6001

-Copy 60 bản/phút + Nạp và Đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
-Điều kiển bằng màn hình cảm ứng màu.
-Máy Photocopy có công suất lớn chuyên dùng cho cho dịch vụ.
-Chức năng: Copy + In Mạng + Scan màu qua mạng.
-Bảo hành: 12 tháng hoặc số bản chụp tương đương.

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4002
Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4002 Giá sản phẩm : 28,000,000 ₫

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4002.
(Model 2015)

-Copy 40 bản/phút + Nạp và Đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
-Điều kiển bằng màn hình cảm ứng màu.
-Chức năng In mạng + Scan màu mạng.

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4001
Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4001 Giá sản phẩm : 22,500,000 ₫


Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4001.
(Model 2013)

-Copy 40 bản/phút + Nạp và Đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
-Điều kiển bằng màn hình cảm ứng màu.
-Chức năng In mạng + Scan màu mạng.

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5001
Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5001 Giá sản phẩm : 26,000,000 ₫

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5001.
(Model 2013)

Copy 50 bản/phút + Nạp và Đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
Điều kiển bằng màn hình cảm ứng màu.
Chức năng In mạng + Scan màu mạng.

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5000
Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5000 Giá sản phẩm : 23,500,000 ₫

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5000

-Copy 50 bản/phút + Nạp và Đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
-Điều kiển bằng màn hình cảm ứng màu.
-Chức năng In mạng + Scan màu mạng
-Khuyến mại một bộ mực dự phòng

1